جک پارکینگی ریلی

 

تنوع جک های پارکينگي مخصوصا نوع ريلي بسيار زياد است و هرکدام از اين درب ها با توجه به موقعيت قرار گيري از نظر نوع ، اندازه،توان مصرفي متفاوت هستند. در ساختمان هایی که فضای کافی برای دوران درب حول لولا وجود ندارد، در شرایطی که فضای جانبی کافی برای حرکت درب در عرض وجود داشته باشد از درب های کشویی استفاده می شود. این نوع از درب ها به کمک قرقره بر روی یک ریل حرکت می کنند. از همین رو اصطلاحا تحت عنوان درب ریلی یا درب کشویی شناخته می شوند. این ساختار حرکتی به ویژه برای درب های با وزن بالا توصیه می گردد. با توجه به توسعه استفاده از این نوع درب ها در ساختمان ها، شرکت های بزرگ و فعال در زمینه درب های اتوماتیک اپراتورهای مخصوص این نوع درب ها را تولید نموده اند. جک های پارکینگی مخصوص به این نوع از درب ها به عنوان جک پارکینگی درب کشویی شناخته می شوند. از این نوع جک پارکینگی به منظور اتوماتیک ساختن حرکت درب کشویی استفاده می شود.

تنوع جک های پارکينگي مخصوصا نوع ريلي بسيار زياد است و هرکدام از اين درب ها با توجه به موقعيت قرار گيري از نظر نوع ، اندازه،توان مصرفي متفاوت هستند. در ساختمان هایی که فضای کافی برای دوران درب حول لولا وجود ندارد، در شرایطی که فضای جانبی کافی برای حرکت درب در عرض وجود داشته باشد از درب های کشویی استفاده می شود. این نوع از درب ها به کمک قرقره بر روی یک ریل حرکت می کنند. از همین رو اصطلاحا تحت عنوان درب ریلی یا درب کشویی شناخته می شوند. این ساختار حرکتی به ویژه برای درب های با وزن بالا توصیه می گردد. با توجه به توسعه استفاده از این نوع درب ها در ساختمان ها، شرکت های بزرگ و فعال در زمینه درب های اتوماتیک اپراتورهای مخصوص این نوع درب ها را تولید نموده اند. جک های پارکینگی مخصوص به این نوع از درب ها به عنوان جک پارکینگی درب کشویی شناخته می شوند. از این نوع جک پارکینگی به منظور اتوماتیک ساختن حرکت درب کشویی استفاده می شود.