پارتیشن اداری

پارتیشن اداری

پارتیشن شیشه ‌‌ای همانند دیواری است که اتاق ها را از هم جدا می کند. پارتیشن شیشه‌ ای ایتادُر با ظاهری جذاب و کیفیتی عالی عایق سروصدا است و نور را به خوبی بازتاب می کند.

سازه های پارتیشن ساخته شده از شیشه به دلیل پارامترهای زیبایی و عملکرد بیشتر برای فضاهای اداری پیشنهاد می شوند.

در مقایسه با دیوارهای ثابت ، پارتیشن ها به راحتی نصب می شوند و در صورت لزوم بدون دخالت زیاد در پایه نگهدارنده ساختمان، برداشته می شوند.