درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی

یکی از متداولترین و پر استفاده ترین انواع درب اتوماتیک، درب اتوماتیک اسلایدینگ یا درب اتوماتیک کشویی می باشد.
برای درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ از مکانیزم کشویی برای باز و بسته شدن استفاده می شود به همین دلیل
با عنوان درب اتوماتیک کشویی نیز شناخته می شود.

درب اسلایدینگ شیشه ای از نظر قیمت نیز جز مناسب ترین انواع درب اتوماتیک می باشد.
قیمت درب اتوماتیک اسلایدینگ نسبت به سایر درب های اتوماتیک با توجه به مزایای فراوان آن بسیار مناسب می باشد.