درب اتوماتیک دو لت

درب اتوماتیک دو لت

درب اتوماتیک دو لنگه ، متشکل از دو درب متحرک کشویی میباشند، این درب ها وزن و اندازه بیشتری نسبت به درب های تک لنگه دارند ، به همین علت ،اکثر درمکان های وسیع تر ، مانند کارخانه جات و سوله ها مورد استفاده قرار میگیرد .

در درب های دو لنگه اغلب از دو موتور گیربکسی برای کار استفاده میشود .