یکی از موارد استفاده از شیشه های سکوریت در ساختمان است.

با توجه به قوی تر بودن این نوع شیشه ها نسبت به شیشه های معمولی  و مقاومت 7 برابریشان،

اغلب از این نوع شیشه در درب ورودی، لابی ها، راه پله ها، پنجره ها، درب های کشویی و بالکن استفاده می شود.

شیشه های ایمنی ، شیشه سکوریت ، شیشه میرال ، شیشه نشکن و شیشه تمپر شده از نام های مختلف
و رایج این نوع از شیشه ها در بین مردم و بازار این صنف میباشد .

شیشه های نشکن در ضخامت های مختلف از ۴ الی ۱۹ میلیمتر و در ابعاد مختلف قابل تولید میباشد.