نسل جدید شیشه ها با عنوان دیوار های شیشه ای هوشمند اجازه می دهند نور طبیعی در محیط‌ کار شما جریان یابد تا
فضای شما بزرگتر و روشن تر به نظر برسد.
فن آوری PDLC باعث می شود که این نوع شیشه ها با اعمال جریان الکتریکی فوراً از حالت مات به شفافیت تبدیل شوند.
استفاده از این نوع شیشه ها به کاربران این امکان را میدهد که فضای خود را به نمایش بگذارند و در صورت نیاز به حریم خصوصی،به سادگی حالت شیشه را به مات تغییر دهند.

دیوار شیشه ای هوشمند