امروزه، سیستم های دوربین مداربسته به عنوان عاملی بازدارنده در وقوع جرایم عمل می کند. برای این منظور نیاز است که نظارت به صورت شبانه روزی و 24 ساعت صورت گیرد. گزارشات بسیاری وجود دارد که بیشتر جرم و جنایات در مواقعی رخ می دهد که تردد کمتری دارند، یا از دید افراد پنهان هستند و از نور کافی برخوردار نیستند و یا به عبارتی در شب ها رخ می دهد.

بنابراین نیاز است که اماکنی که از اهمیت بالایی برخوردار هستند توسط دوربین مداربسته، پوشش داده شوند.